1 abril 2023

URV Activ@ - Diari digital de la Universitat Rovira i Virgili

Cerca avançada

Les tinences intermèdies són noves formes d’accés a l’habitatge que combinen els avantatges de la propietat i els del lloguer: estabilitat, assequibilitat i flexibilitat. Estan adreçades a famílies amb ingressos mitjans i a evitar el sobreendeutament. L’investigador Sergio Nasarre ha estat escollit recentment membre del comitè de coordinació d’ENHR, la xarxa més gran d’investigadors sobre habitatge a Europa