Diari digital de la URV -

A partir d’un estudi en el que han pres part set hospitals de l’estat i una mostra de 1.626 dones, s’han combinat per primer cop diversos factors com l’estrès, el suport social, els factors adaptatius de la mare, i la seva personalitat. Es calcula que entre un 20-25 % de les dones que tenen un fill pateixen simptomatologia depressiva postpart

El suïcidi és un fenomen global i és la primera causa de defunció a Catalunya entre els adults joves. El coneixement dels seus determinants és molt important per a la seva prevenció. La secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia del Departament de Justícia de la Generalitat ha signat un conveni amb l’Institut Pere Mata, Villablanca i la Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre per estudiar les morts judicials que siguin suïcidis