Diari digital de la URV -

Bernat López diagnostica que “mentre el debat es plantegi com una pugna entre llengua pròpia contra llengua aliena, els diners que es destinen als mitjans i les indústries culturals per fer-hi prosperar el català no serviran per incrementar la influència real en els hàbits lingüístics quotidians de la gent”

Amb motiu del procés participatiu del Pacte Nacional per la Llengua que impulsa el Govern de Catalunya, iniciem una sèrie d’articles d’opinió del professorat de la URV sobre la situació de la llengua catalana, per fomentar la reflexió i el debat. Natxo Sorolla, un dels autors de l’informe Un marc sociolingüístic igualitari per a la llengua catalana, obre la sèrie amb una anàlisi sociodemogràfica