Diari digital de la URV -

La col·laboració entre els grups del professor Pau Ballester, de l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ), i del professor Eduard Llobet, de la Universitat Rovira i Virgili (URV), ha permès el desenvolupament d’un dispositiu capaç de detectar benzè en aire en quantitats inferiors als límits legals permesos. S’ha presentat una sol·licitud de patent amb els resultats obtinguts