30/04/2020

Els futurs estudiants de Medicina hauran de superar una Prova d’Aptitud Personal per accedir al grau a partir del 2022

La prova té per objectiu assegurar el component humanístic en el perfil dels estudiants

Els estudiants de 6è curs de Medicina han de superar una avaluació sobre les seves habilitats i competències.

El sistema universitari català ha començat a treballar en la preparació d’una Prova d’Aptitud Personal (PAP) per als estudis de Medicina que s’implementaria per a l’estudiantat de nou accés del curs 2022-2023 a les facultats catalanes. L’objectiu de la futura PAP és assegurar el component humanístic en el perfil dels estudiants, ja que actualment l’accés a aquest grau es basa únicament en la nota requerida.

La proposta s’ha informat en la junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) d’aquest 30 d’abril i s’ha designat Joan San Molina, degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona, coordinador de la PAP i, per tant, serà la persona que vetllarà per la implementació.

Avaluació de competències relacionades amb els valors de la professió

La proposta del grup de treball que l’impulsa és que la PAP de Medicina reculli sis grans eixos competencials relacionats amb els valors de la professió per fer front a les necessitats i als reptes emergents en l’àmbit de la salut:

  1. Orientació al pacient/ciutadà: comunicació, empatia, servei, respecte, altruisme, no discriminació, atenció centrada en el pacient, apoderament, compassió…
  2. Col·laboració professional: lideratge, treball en equip, respecte, participació…
  3. Professionalisme: actualització de coneixements, erudició, rendició de comptes, compromís social, responsabilitat social, capacitat de millora…
  4. Actitud personal: honestedat, transparència, resiliència, fiabilitat, superació de la frustració, autocontrol…
  5. Valors ètics: integritat, capacitat de deliberació, responsabilitat en la presa de decisions difícils…
  6. Orientació social: competència cultural, habilitats socials, resolució de conflictes…

La PAP de Medicina serà complementària a la Prova d’Accés a la Universitat (PAU) i, segons la proposta inicial, es faria abans dels exàmens de la PAU i tindria com a resultat la formulació de superació o no superació. Els estudiants que superessin la PAP optarien al grau de Medicina escollit en funció de la qualificació obtinguda a la PAU, a través del procediment habitual de preinscripció i assignació.

Dues proves per avaluar les habilitats no cognitives

La primera edició de la PAP de Medicina és prevista per a l’any 2022 per als estudiants de nou accés del curs 2022-2023. La PAP consistiria en mesurar les habilitats no cognitives i, en base a les experiències internacionals, la integrarien dues proves complementàries:

  1. Una prova que mesuraria el raonament crític basada en escenaris de l’àmbit social i de les humanitats.
  2. Una prova que avaluaria les habilitats interpersonals i els valors professionals basada en el judici de situacions específiques (SituationalJudgement Test, SJT).

No obstant això, no es descarta la possibilitat d’una tercera prova per mesurar més específicament característiques de la personalitat per afinar al màxim en l’encaix del perfil professional d’acord amb els eixos competencials requerits.

Canvis per a la millora de la formació dels futurs metges

El degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la URV, Antoni Castro, explica que amb aquesta mesura es busca que els futurs metges tinguin els valors professionals necessaris, com ara “l’altruisme, l’empatia i la capacitat de treball en equip”, entre d’altres. Castro, que forma part del grup de treball que ha impulsat i implementarà la prova, detalla que han analitzat diferents sistemes d’accés a la titulació de Medicina, i han optat per fer una prova com ho fan a Austràlia, Gran Bretanya, Irlanda o els Estats Units.

Alhora, aquest canvi també va d’acord amb les millores dels plans d’estudi que ja s’estan fent i amb la reflexió sobre “el perfil de professor que volem perquè per ensenyar els valors professionals necessitem que el professor també els tingui”, afegeix Castro.

Durant els dos anys fins a la implementació definitiva de la PAP de Medicina, es treballarà en els formats i els continguts perquè s’adeqüïn a la realitat de l’entorn català. També es preveu fer proves pilots amb estudiants de Medicina dels dos primers cursos, així com entre una mostra de candidats voluntaris que vulguin accedir al grau el pròxim any.

La proposta d’implementar una PAP per accedir al grau de Medicina sorgeix del Grup de Treball per a la Millora dels Estudis de Medicina, creat al si del Consell Interuniversitari de Catalunya, per proposar millores en la formació universitària d’aquest àmbit per fer front als reptes emergents en l’àrea de la salut. Aquest grup està integrat per les 8 universitats amb estudis de Medicina, entre les quals hi ha la URV, així com per les direccions generals d’Universitats i de Professionals de la Salut, de la conselleria d’Empresa i Coneixement, i la de Salut.

A banda d’informar a la Junta del CIC, aquesta proposta també s’està portant als consells de govern de les universitats amb estudis de Medicina: Universitat de Barcelona (UB), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat Pompeu Fabra (UPF), Universitat de Lleida (UdL), Universitat de Girona (UdG), Universitat Rovira i Virgili (URV), Universitat de Vic-Central de Catalunya (UVic-UCC) i Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*