04/03/2019

La dieta mediterrània redueix el risc de patir malaltia cardiovascular en poblacions que inclouen diabètics

Són els principals resultats d’un estudi de la URV i la Universitat de Toronto encarregat per la Fundació Europea de l’Estudi de la Diabetis

Als anys seixanta ja es va posar de manifest el possible paper protector de la dieta mediterrània per les malalties cardiovasculars. Des d’aquestes primeres evidències, són molts els investigadors que han centrat els seus esforços en estudiar el paper beneficiós d’aquest patró dietètic sobre la salut. Com a conseqüència, el nombre de metanàlisis –que són  estudis que integren la informació de diferents treballs científics- publicats en aquest àmbit és molt elevat i aporten una important evidència científica.

No obstant això, tot i que la diabetis és una malaltia que incrementa el risc de desenvolupar malaltia cardiovascular, els metanàlisis previs no han tingut en compte aquest fet a l’hora de definir a la seva població d’estudi. A més, les guies de pràctica clínica de l’Associació Europea per a l’Estudi de la Diabetis (EASD) no contenen recomanacions específiques pel que fa a la dieta mediterrània. Per tant, existeix una manca de coneixement en relació al paper que juga aquesta dieta en la prevenció de la malaltia cardiovascular en persones amb diabetis.

Jordi Salas-Salvadó i Nerea Becerra.

Per aquest motiu, per poder desenvolupar recomanacions basades en evidència científica, el grup de Nutrició Humana de la URV liderat pel catedràtic Jordi Salas-Salvadó ha dut a terme una revisió sistemàtica i un metanàlisi d’estudis longitudinals i assajos clínics per resumir l’evidència disponible sobre la relació entre la dieta mediterrània i la incidència i mortalitat per malaltia cardiovascular en poblacions que inclouen individus amb diabetis. Es tracta d’un treball encarregat pel grup d’estudi de la Diabetis i Nutrició de l’EASD (European Association for the Study of Diabetes).

Després d’avaluar 2.593 potencials estudis per a la seva inclusió en aquest metanàlisi finalment 41, els quals incloïen tant participants amb i sense diabetis en la seva població d’estudi, van ser seleccionats per a la síntesi quantitativa. Els resultats provinents d’assajos clínics suggereixen que la dieta mediterrània  redueix el risc de patir malaltia cardiovascular total i infart de miocardi. No obstant, no es va observar efecte sobre la mortalitat per malaltia cardiovascular. És a dir, protegeix de patir malaltia cardiovascular total i infart de miocardi, però no de morir per malaltia cardiovascular. A més a més, no es va poder dur a terme un metanàlisi per a la incidència i mortalitat per malaltia coronària o ictus ni per mortalitat per infart de miocardi per manca d’estudis al respecte.

Els beneficis del patró dietètic mediterrani

Els resultats provinents d’aquests estudis longitudinals van anar en la mateixa línia. Els individus que mostraven una adherència superior a la dieta mediterrània tenien menys risc de desenvolupar o morir per diferents causes de malaltia cardiovascular amb excepció de la mortalitat per ictus, en comparació amb aquells individus amb una adherència baixa. L’estudi suggereix que l’adopció d’un patró dietètic mediterrani té un paper beneficiós reduint el risc de patir malaltia cardiovascular en poblacions que inclouen individus amb i sense diabetis.

No obstant, els investigadors assenyalen la importància d’analitzar en el futur els efectes de la dieta mediterrània sobre la prevenció de la malaltia cardiovascular únicament en individus amb diabetis, els quals, tenint en compte els presents resultats, es podrien beneficiar de l’adopció d’aquest patró dietètic saludable.

Els mecanismes pels quals la dieta mediterrània redueix el risc de patir malaltia cardiovascular no és coneixen de forma exacta. Sembla ser que el seu alt contingut en greixos saludables (monoinsaturats i polinsaturats), fibra i polifenols, poden actuar de forma sinèrgica modulant de forma beneficiosa diferents factors de risc cardiovasculars tals com el perfil lipídic, la pressió arterial, els nivells de glucosa i el pes corporal.

El present estudi liderat per Nerea Becerra-Tomás, investigadora postdoctoral de la URV, i el catedràtic Jordi Salas-Salvadó, director de la Unitat de Nutrició de la Universitat, investigador principal en el Centro de Investigación Biomédica en Red de la Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBERobn), i tots dos membres de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili, s’ha publicat a la revista Critical Reviews in Food Science and Nutrition.

Referència bibliogràfica: Becerra-Tomás N, Blanco Mejía S, Viguiliouk E, Khan T, Kendall CWC, KahleovaH, Rahelić D, Sievenpiper JL, Salas-Salvadó J. “Mediterranean diet, cardiovascular disease and mortality in diabetes: A systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies and randomized clinical trials”. Crit Rev Food Sci Nutr. 2019 Jan 24:1-21. doi: 10.1080/10408398.2019.1565281

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*