17/03/2015

La Societat Nuclear Espanyola premia la tesi doctoral de l’investigador de la URV Ramon Casanovas

El treball ha contribuït al disseny i calibratge d’equips per mesurar la radioactivitat ambiental de forma automàtica i en temps real, ja en funcionament. El premi s’ha lliurat el 10 de març a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Madrid

Ramon Casanovas Alegre, investigador de la Unitat de Física Mèdica del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques de la URV, ha guanyat la primera edició del premi de la Societat Nuclear Espanyola (SNE) per a tesis doctorals sobre ciència i tecnologia nuclear. En aquesta edició s’hi van presentar 16 treballs. Ha guanyat amb el treball “Development and calibration of automatic real-time environmental radioactivity monitors using gamma-ray spectrometry” i s’ha endut els 2.000 euros de premi que s’han lliurat durant l’acte que s’ha celebrat a Madrid el dimarts, 10 de març. La tesi, dirigida pel Dr. Marçal Salvadó Artells, va ser defensada el 9 d’abril de 2014 a la URV i va atorgar el títol de doctor a Ramon Casanovas.

En aquest treball s’han desenvolupat tres tipus de monitors de radioactivitat mitjançant l’ús d’espectrometria gamma: un per mesurar els nivells de radioactivitat en aigua i dos que permeten mesurar els nivells de radioactivitat en aire de dues formes diferents. Aquests equips, que han estat escollits per la Generalitat de Catalunya per renovar la seva xarxa de vigilància radiològica ambiental, ja es troben en funcionament. Actualment, dues unitats de l’equip que realitza la mesura dels nivells de radioactivitat a l’aigua estan instal·lades al riu Ebre, abans i després del seu pas per la central nuclear d’Ascó, ja que la central utilitza l’aigua del riu per refrigerar els dos reactors.

Els altres dos tipus de monitors permeten mesurar els nivells de radioactivitat a l’aire de dues maneres diferents: un mesura la radioactivitat acumulada en un filtre de paper per on es fa circular un flux d’aire i l’altre que la mesura directament a l’ambient. Dels detectors de la radioactivitat a l’aire, avui per avui, n’hi ha cinc en funcionament repartits entre la central nuclear d’Ascó, la de Vandellòs i la seu del Servei de Coordinació d’Activitats Radioactives (SCAR), a Barcelona. No obstant, el projecte preveu noves fases d’expansió al llarg del territori català.

L’avantatge principal dels equips desenvolupats és que fan ús de l’espectrometria gamma, un dels mètodes més fiables per identificar i analitzar les mostres radioactives. Aquest sistema permet la mesura i classificació de la radiació tipus gamma detectada segons la seva energia, cosa que possibilita la identificació dels isòtops radioactius.

La Unitat de Física Mèdica de la URV ha estat involucrada, des de fa vuit anys, en diferents projectes relacionats amb la xarxa de vigilància radiològica ambiental catalana. Durant aquest temps ha realitzat tasques de gestió, control, manteniment tècnic, calibratge, incorporació de millores, recerca i anàlisi de dades de la xarxa. Actualment, el grup de recerca està treballant en nous mètodes d’anàlisi de les dades en temps real, així com provant altres sistemes de mesura de la radioactivitat ambiental.

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*