03/04/2019

La URV coordina un projecte per generar vocacions científiques en centres tutelats

Juntament amb l'IPHES s’han dut a terme tallers per connectar el mètode científic amb la pràctica investigadora, mitjançant activitats educatives en Centres Residencials d'Acció Educativa

 “Extended Learning Time II”: contribuint  a generar vocacions científiques en Centres Tutelats” és el nom del projecte liderat pel grup de recerca consolidat MEDIS-Metodologia Educativa d’Impacte Social. En el projecte han col·laborat l’IPHES (Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social), el departament de Bioquímica i Biotecnologia de la URV i un doctor investigador en nanotecnologia així com la investigadora principal del projecte Carme Garcia, del Departament de Pedagogia de la URV.

Es tracta de sessions pràctiques que tenen l’objectiu de connectar directament el mètode científic amb la pràctica investigadora, mitjançant activitats educatives en horari no lectiu, ampliant així els espais d’aprenentatge dels i les adolescents dels Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE) que han participat en aquest projecte. Han participat aproximadament 28 adolescents residents a un dels tres CRAE on s’ha desenvolupat el projecte: CRAE Codina, CRAE Llar Francolí i CRAE Voramar, tots tres de la demarcació de Tarragona.

Amb aquestes accions es pretén d’una banda, oferir formació científica, actualitzada i de qualitat respecte l’evolució humana i  la paleoecologia (amb activitats realitzades per l’IPHES), el malbaratament alimentari, la genètica bàsica i la biotecnologia moderna (amb activitats dutes a terme  per un grup de recerca del Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la URV) i introduir la nanotecnologia com a camp científic de futur (a través de tallers realitzats per un  doctor i investigador en nanotecnologia a la URV). Amb aquestes sessions es pretén posar en contacte el mètode i la pràctica investigadora i, paral·lelament, que aquesta formació sigui la promotora de l’apropament de la ciència a col·lectius tradicionalment més allunyats de la mateixa i, d’altra banda del foment de vocacions científiques entre aquests col·lectius.

Amb aquestes sessions es pretén posar en contacte el mètode i la pràctica investigadora, però paral·lelament que aquesta formació sigui la promotora de l’apropament de la ciència a col·lectius tradicionalment més allunyats de la mateixa i del foment de vocacions científiques entre aquests col·lectius. Es tracta d’un projecte finançat per la Fundació Espanyola per a la Ciència i  la Tecnologia- Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i els tallers s’han dut a terme durant els mesos de novembre, desembre de 2018 i gener i febrer del 2019.

Els i les adolescents són un dels col·lectius més vulnerables de la societat i aquesta situació de vulnerabilitat augmenta en el cas dels i les adolescents que estan tutelats i resideixen en un Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE). La literatura científica mostra els baixos nivells educatius, les baixes expectatives acadèmiques i com a conseqüència la baixa representació d’aquest col·lectiu en estudis superiors. Aquest baix percentatge de joves amb  estudis superiors, comporta menors possibilitats de trobar una feina amb bones condicions laboral i el que aquest fet implica de forma negativa a nivell personal, d’habitatge i salut. És per aquest motiu que en aquests moments aquelles persones que durant la seva infància estaven en una situació d’exclusió social, en ser adults  no han pogut superar aquesta realitat.

Des del grup de recerca consolidat MEDIS (Metodologia de la Recerca Educativa amb Impacte Social)  que coordina aquest projecte ja es va dur una experiència el curs 2015-16 també en col·laboració amb l’IPHES i el departament de Bioquímica i Biotecnologia. Aquesta primera experiència tractava d’aproximar la ciència als col·lectius en contextos de risc d’exclusió social, en aquest primer projecte van participar tres centres educatius i un CRAE. El projecte va tenir uns resultats molt satisfactoris en els adolescents que van participar-hi, tant l’equip directiu com els participants van valorar que seria molt interessant poder implementar de nou aquest projecte.

És per aquest això que es va decidir presentar a la mateixa convocatòria un projecte que anés dirigit als adolescents que resideixen en CRAEs.

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*