27/04/2022

La URV participa en la gramàtica del segle XXI, un projecte innovador en el camp de la llengua catalana

Es tracta d’un nou projecte de recerca lingüística i transferència en què hi participa Xavier Rull, investigador del Departament de Filologia Catalana

El projecte vol abordar la creació d’una gramàtica de la llengua catalana evitant tot allò que fa que una gramàtica pugui ser difícil d’entendre o d’aplicar. A més, derivada d’aquesta gramàtica, també s’abordarà la creació de materials didàctics, que poden ser utilitzats pel professorat de català, tant de secundària com d’adults, incloses les 131 universitats d’arreu del món on s’ensenya català. Els materials didàctics seran des de manuals gramaticals convencionals amb una orientació pedagògica fins a aplicacions informàtiques.

El projecte de la gramàtica del segle XXI està liderat per Abelard Saragossà (professor de la Universitat de València (ara jubilat) i membre de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua) i hi participen Xavier Rull (del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili), Gemma Gómez Duran (professora de llengua a secundària i experta en el parlar de la Catalunya del Nord) i altres persones col·laboradores de les illes Balears.

La gramàtica del segle XXI treballarà diferents aspectes segons indiquen les persones que impulsen el projecte. No tan sols descriurà “què” (és a dir, “com parlem”) sinó també “per què”. És a dir, s’explicarà per quin motiu els parlants diuen el que diuen; se simplificaran o s’eliminaran conceptes teòrics que es consideren sobrers en la descripció d’un idioma; es bandejaran qüestions de la llengua normativa que són enrevessades i no tenen base en la parla; se seguirà com a criteri rector “genuïnitat sí, però no puritanisme”; tots els dialectes de la llengua quedaran recollits en aquesta obra; es faran propostes per a la llengua pública (el que tradicionalment s’ha anomenat “normativa”) amb vista a fer-la més eficient, i el producte final serà fet a partir de la coordinació entre parlars i pobles catalanoparlants, i no amb superposició o prevalença d’uns parlars sobre els altres.

El projecte, amb una durada prevista de cinc anys, també aprofitarà les noves tecnologies per a recollir dades de les formes lingüístiques, establint canals de comunicació àgils entre els informants i l’equip que treballa en aquesta obra.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*