30/03/2016

Les empreses amb més dones directives tenen un comportament socialment més responsable

Ampliar la presència de dones als consells d’administració de les empreses augmenta la seva responsabilitat social corporativa (RSC). Són resultats d’un estudi liderat per Dolors Setó, del Departament de Gestió d’Empreses de la URV, que apunta els beneficis de la diversitat de gènere com a inversió de futur en les organitzacions

La diversitat de gènere als òrgans directius de les companyies repercuteix en uns resultats positius.
La diversitat de gènere als òrgans directius de les companyies repercuteix en uns resultats positius.

Incorporar dones als consells d’administració de les empreses —que tenen una composició majoritàriament masculina— és rendible. La seva presència fa que les mesures de responsabilitat social corporativa augmentin i, a mitjà i llarg termini, repercuteixi en uns resultats positius per a la companyia, també en termes econòmics. Així ho confirma un estudi elaborat per Dolors Setó, investigadora del Departament de Gestió d’Empreses de la URV, que ha demostrat com la diversitat de gènere en els consells d’administració de les empreses fa que siguin socialment més responsables. El treball constata, doncs, que existeix una relació positiva i significativa entre la presència de dones en aquests òrgans directius i la RSC.

Estudis anteriors ja havien posat de manifest que més presència de dones entre els alts càrrecs de les empreses tenia una conseqüència positiva en els resultats econòmics.  Ara, aquesta  recerca demostra també que aquest efecte positiu també es dóna en l’RSC, després d’analitzar les dades del rànquing Global 100 de les empreses més sostenibles, que inclou 100 empreses de 22 països de tots els sectors. L’estudi de la URV és el primer que avalua aquests paràmetres des d’una visió global, ja que fins ara els treballs fets sobre diversitat de gènere i responsabilitat social corporativa s’havien centrat únicament en alguna dimensió concreta d’aquests temes, en un sol país o en sectors específics.

Cada vegada hi ha més dones amb títols de grau i de postgrau al mercat laboral. Tot i això, la seva presència en els consells d’administració és mínima: un 7% respecte al 93% d’homes que ocupen aquests llocs, segons les dades analitzades en aquest estudi. “Si una empresa discrimina intencionadament una dona en el procés de selecció, està cometent un important error estratègic, no només perquè potser hi haurà dones més preparades que els homes en alguns aspectes sinó perquè la diversitat de gènere permet que les empreses assoleixin millors resultats econòmics, socials i mediambientals ”, comenta Dolors Setó.

D’altra banda, el treball també ha explicitat que aquelles empreses que presentaven millors resultats econòmics són les que més inverteixen en temes de responsabilitat social corporativa.

Dolors Setó, del Departament de Gestió d'Empreses de la URV i autora de l'estudi.
Dolors Setó, investigadora del Departament de Gestió d’Empreses de la URV i autora de l’estudi.
Millorar la presa de decisions

Els resultats aconseguits avalen els beneficis de la diversitat de gènere en un òrgan estratègic i decisori com és el consell d’administració d’una empresa. “Els problemes s’aborden des de diferents punts de vista, s’analitzen des de diverses òptiques i això millora la presa de decisions”, explica Setó. Estudis anteriors al de la URV també han demostrat que les dones tenen un estil de lideratge diferent, tendeixen més al diàleg, són més participatives i empàtiques, acostumen a preocupar-se més per l’entorn, per l’impacte en el medi ambient i a tenir un comportament més ètic. “Tot això és un avantatge de cara a abordar l’RSC, perquè voldrà dir que són més capaces d’escoltar millor les veus dels diferents grups d’interès”, afegeix Setó, la qual comenta, a més, que les dones tenen més capacitat d’influència en els processos de compra. “Si al mercat hi ha diversitat de gènere, és necessari que a la direcció de les empreses també existeixi aquesta relació, perquè així s’entendran millor les necessitats del consumidor”, apunta.

La responsabilitat social corporativa, un valor en alça

L’RSC es defineix com aquell conjunt d’accions que l’empresa fa en favor dels seus grups d’interès més enllà del que marca la llei: mesures a favor dels treballadors, dels clients, dels proveïdors o de la societat en general, sempre amb l’objectiu d’integrar les preocupacions socials i mediambientals.

Cada cop més s’exigeix a les empreses una actitud socialment responsable i avui dia els números ja no són l’únic criteri per avaluar les companyies al mercat, sinó que també es tenen en compte els resultats socials i mediambientals. Això fa que l’RSC s’hagi convertit en estratègica per a les empreses i que comenci a ser tractada i discutida en els màxims nivells directius.

Referència: Setó Pamies, D. (2015): The Relationship between Women Directors and Corporate Social Responsibility, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, Vol.22 (6), pp.334–345. DOI: 10.1002/csr.1349

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*