22 setembre 2017

URV Activ@ - Diari digital de la Universitat Rovira i Virgili

Cerca avançada
23/07/2014

93 professors de secundària participen en els cursos de formació acadèmica del programa ‘Aprofundiments’

Durant aquest juliol, la URV ha impartit per segona edició cursos d’actualització universitària per al professorat de secundària sobre els coneixements i la recerca generats en les diferents disciplines acadèmiques, el que s’anomena programa Aprofundiments