28 octubre 2021

URV Activ@ - Diari digital de la Universitat Rovira i Virgili

Cerca avançada

Totes les notícies de "Departament d’Enginyeria Química"

Un equip investigador del Grup de Recerca Food, Innovation & Engineering (FoodIE) de la URV han analitzat les propietats de proteïnes de la mosca soldat negra per tal de valorar el seu ús per a la indústria alimentària. L’equip ha demostrat que les seves propietats són viables per ser usades com a agents emulsionants i escumants en preparacions per alimentació humana i també animal

Un sistema per desenvolupar models matemàtics de predicció de la pandèmia i un altre per analitzar la transmissió del virus a les aules es troben entre els 32 projectes seleccionats en el marc de la convocatòria Pandèmies 2020. També s’ha concedit un projecte de l’IISPV-URV amb l’empresa derivada de la Universitat Biosfer Teslab per desenvolupar una eina que predigui les complicacions del coronavirus

El treball impulsat pel grup de recerca TecnAtox de la URV quantifica i determina la mida, la morfologia i la composició dels microplàstics presents a la sorra de les platges, als sediments submarins i a les aigües superficials de la costa de Tarragona. Les fibres de polièster s’han localitzat com a microplàstics dominants als sediments del fons i l’aigua de mar, mentre que els fragments de polietilè i polipropilè han estat els principals a les platges