8 març 2021

URV Activ@ - Diari digital de la Universitat Rovira i Virgili

Cerca avançada

Totes les notícies de "Departament de Pedagogia"

El projecte ha estat liderat per la investigadora Carme Garcia membre del grup de recerca MEDIS de la URV i s’ha centrat en abordar la realitat de la gestió de la diversitat religiosa en el context laboral, per identificar actuacions de millora de la inclusió laboral de les persones que fan servir símbols religiosos

El projecte “Mind the Gap”, analitza les dades de la competència digital en relació a l’abandonament per gènere en les titulacions de ciències, tecnologies, enginyeries, arquitectura i matemàtiques (STEM). Busquen si hi ha una relació entre l’autopercepció de les habilitats digitals i el rendiment i l’abandonament en assignatures i estudis relacionats amb les STEM, des de secundària a la Universitat