18/05/2020

El confinament modifica l’ús que la comunitat universitària fa dels serveis en línia de la URV

Pràcticament s'ha triplicat el nombre d'usuaris actius al mateix temps al Campus Virtual respecte de fa un any i creix el nombre de consultes al CRAI entre els més joves

Estudiant de la Facultat d'Economia i Empresa en una aula de pràctiques, abans del confinament.

La docència i la recerca són la raó de ser de la Universitat, i les tasques de gestió i d’administració permeten desenvolupar-les. El confinament, però, ha obligat les universitats a desplegar en un temps molt curt recursos i processos que permetessin adaptar aquestes activitats a la distància i assegurar-ne la continuïtat en el nou escenari.

L’activitat docent es trasllada al campus virtual

Tant és així que el 97% dels graus i el 92% dels màsters han mantingut la docència, amb un seguiment del 85% dels estudiants. L’eina que ha permès fer aquest canvi ha estat el Campus Virtual (Moodle), que ha experimentat un increment del seu ús per part dels estudiants i del professorat, respecte de fa un any: els usuaris actius simultàniament han passat de ser entre 200 i 300 fa un any, a entre 700 i 800 actualment, arribant a pics de més de 1.200 usuaris connectats a la vegada en alguns moments.

En el repte d’adaptar la docència a la distància, hi ha tingut un paper clau la formació del professorat. El Servei de Recursos Educatius programa setmanalment webinaris per a la millora de la Competència Digital Docent: en les darreres vuit setmanes s’han fet 61 edicions de 10 webinaris temàtics diferents i hi han pres part 2.991 professors i professores de la URV. A més a més, l’Insitut de Ciències de l’Educació també ofereix formació relacionada amb les Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC), a la qual també pot assistir el professorat d’altres universitats i escoles i instituts.

Més usuaris joves fan consultes bibliogràfiques

En aquest escenari, l’accés a la informació especialitzada i la consulta bibliogràfica és encara més important per als estudiants i professorat. Per això el CRAI de la URV s’ha proposat facilitar-los la cerca amb una pàgina que agrupa tots els recursos d’informació en línia: recursos de la Biblioteca Digital, recursos docents i guies que ajuden en la cerca, incloent l’accés a les editorials i plataformes que han obert els seus continguts o n’han creat de nous amb motiu de la COVID-19.

Les consultes al web del CRAI també han crescut: durant el confinament hi ha hagut un 31,5% més de pàgines vistes que el mateix període de l’any anterior i un 21,7% més d’usuaris. El creixement ha estat en bona part per les consultes dels estudiants, ja que el major percentatge d’usuaris (31,3%) tenen entre 18 i 34 anys, mentre que durant el mateix període de l’any passat els usuaris d’aquesta franja d’edat eren el 21,7%. D’entre els serveis del CRAI, cal destacar l’augment de les consultes a la biblioteca digital, que ha estat del 49,1% respecte del mateix període de l’any passat.

A més del professorat, el personal d’administració i serveis ha traslladat l’activitat a casa i s’han habilitat 628 usuaris amb el programari per al teletreball. De fet, també les eines d’ofimàtica, necessàries per a la gestió de l’activitat universitària, han experimentat un augment del seu ús. El correu electrònic ha tingut una utilització mitjana durant les 6 primeres setmanes del confinament del 44,7% més que en les 6 setmanes anteriors, i entre el 16 i el 26 d’abril es van produir 180.503 accessos a l’eina de videoconferències, que es va activar amb el teletreball.

Més necessitat d’estar informats en els moments d’incertesa

El fet que el portàtil, la tauleta digital o el mòbil siguin pràcticament les úniques eines per accedir a la informació sobre l’activitat universitària, la necessitat d’estar al cas de les novetats i la manera de fer-ho també ha experimentat canvis. El mitjà de comunicació de la Universitat, el Diari Digital URV Activ@, pràcticament ha duplicat el nombre de  visites a les notícies durant el confinament (a partir del 16 de març) respecte de les mateixes setmanes de l’any passat, i ha més que duplicat el nombre d’usuaris.

No obstant això, el moment de major necessitat d’informació es detecta la setmana en què es va suspendre la docència presencial en un primer moment i finalment es van tancar les instal·lacions de la Universitat: més de 18.400 usuaris van consultar les notícies de la Universitat en aquest mitjà, un 427% més d’usuaris nous que la setmana equivalent del 2019.

També aquells mateixos dies d’incertesa, l’activitat a les xarxes socials va incrementar, sobretot al compte de Twitter de la Universitat, que va registrar un major nombre de seguidors en aquell moment. I a l’instagram, especialment quan el Consell de Govern va aprovar la modificació del calendari acadèmic per contemplar possibles avaluacions presencials entre juny i juliol i la finalització del curs amb les classes a distància.

Així mateix, el canal de YouTube també ha tingut més activitat de l’habitual, amb un 57% més de visualitzacions que el mateix període de 2019, bàsicament continguts de divulgació científica. I el web urv.cat ha tingut un 3% de visites més durant les setmanes de confinament respecte de l’any passat.

Print Friendly, PDF & Email