23/01/2019

Els barris més vulnerables han estat els més perjudicats per la crisi i la bombolla immobiliària

El llibre Paisatges després de la batalla. Geografia de la crisi immobiliària és el resultat d’una recerca feta per investigadors del Departament de Geografia de la URV

La crisi immobiliària ha aprofundit les desigualtats socials, acarnissant-se amb les famílies que menys tenien i els barris més vulnerables, que han vist agreujats els seus problemes. Aquesta és una de les principals conclusions del llibre Paisatges després de la batalla. Geografia de la crisi immobiliària, obra d’Aaron Gutiérrez i Antoni Domènech, professor i doctorand, respectivament, de la Universitat Rovira i Virgili. El llibre tracta les conseqüències de la bombolla immobiliària i se centra en el fenomen dels desnonaments d’habitatges i la concentració d’aquests habitatges en mans de les entitats financeres. L’obra, que es presenta dijous 24 de gener a l’Institut d’Estudis Catalans, és el resultat d’una línia d’investigació iniciada l’any 2015 pel grup de recerca d’Anàlisi Territorial i Estudis Turístics-GRATET i que ha donat lloc a la publicació de nou articles científics en revistes internacionals sobre les lògiques territorials de la crisi immobiliària i la proliferació d’execucions hipotecàries i desnonaments a les ciutats catalanes i espanyoles.

Entre aquestes publicacions destaca l’estudi sobre les lògiques espacials de les execucions hipotecàries a la ciutat de Barcelona, publicat a European Planning Studies i la radiografia de tots els habitatges en mans de la SAREB a tots els municipis d’Espanya, publicat a Journal of Maps.

Per portar a terme el treball, els investigadors van haver d’explorar noves fonts de dades, ja que les estadístiques oficials sobre desnonaments a l’Estat espanyol només ofereixen dades amb un nivell d’agregació que fa impossible analitzar aquest fenomen per barris. Com que els habitatges procedents de desnonaments per execucions hipotecàries passen a mans de la banca, que els posa a la venda a través de les seves filials immobiliàries i es publiquen a Internet, els investigadors van utilitzar aquesta via com a font de dades accessible per fer buidatge dels habitatges, la seva ubicació i característiques. A partir d’aquesta font van analitzar una mostra del 35% del total de habitatges procedents d’execucions hipotecàries.

En els diferents estudis que han anat publicant van utilitzar tres escales d’anàlisi: una primera en què s’explotaven les dades a nivell de l’Estat espanyol; una segona que analitzava dades de tots els municipis de Catalunya; i una tercera que es centrava en les ciutats de més de 100.000 habitants, analitzant la distribució per barris.

Aquesta anàlisi, a banda de fer una radiografia dels desnonaments, també ha permès comprovar detalls rellevants com, per exemple, qui estava darrere d’aquest fenomen: segons els investigadors, els bancs rescatats amb diners públics han protagonitzat gairebé dues terceres parts dels desnonaments per execució hipotecària. “Aquests habitatges que han anat a parar a mans d’aquests bancs no s’han destinat a lloguer social, sinó que s’han venut a fons voltor”, explica Aaron Gutiérrez.

Aaron Gutiérrez i Antoni Domènech, autors del llibre.
Aaron Gutiérrez i Antoni Domènech, autors del llibre.

El llibre també planteja un escenari estratègic de cara al futur. “La proliferació d’execucions hipotecàries i desnonaments ha derivat en el sorgiment d’uns nous grans propietaris que acumulen habitatges buits. Primer van ser els bancs i, ara, ja estan en mans dels fons d’inversió, que tindran un paper clau en la nova fase expansiva del cicle immobiliari”, apunta Gutiérrez, qui afegeix que aquests grans propietaris estan protegits per una legislació i tractament fiscal que els afavoreix.

La presentació del llibre Paisatges després de la batalla. Geografia de la crisi immobiliària anirà a càrrec del president de la Societat Catalana de Geografia Josep Oliveras i dels autors de l’obra i serà demà a les 18.30h a la sala Pi i Sunyer de l’Institut d’Estudis Catalans, a Barcelona.

Referència bibliogràfica: Gutiérrez, A., Domènech, A. (2018). “The mortgage crisis and evictions in Barcelona: identifying the determinants of the spatial clustering of foreclosures”. European Planning Studies, 26(10), 1939-1960. https://doi.org/10.1080/09654313.2018.1509945

Gutiérrez, A., Domènech, A. (2017). “Spanish mortgage crisis and accumulation of foreclosed housing by SAREB: a geographical approach”. Journal of Maps, 13(1), 130-137. https://doi.org/10.1080/17445647.2017.1407271 .


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*