Diari digital de la URV -

Amb motiu del procés participatiu del Pacte Nacional per la Llengua que impulsa el Govern de Catalunya, iniciem una sèrie d’articles d’opinió del professorat de la URV sobre la situació de la llengua catalana, per fomentar la reflexió i el debat. Natxo Sorolla, un dels autors de l’informe Un marc sociolingüístic igualitari per a la llengua catalana, obre la sèrie amb una anàlisi sociodemogràfica