Diari digital de la URV -

Aquesta acreditació, que concedeix la Generalitat de Catalunya a través d’ACCIÓ, identifica on es troba la tecnologia més innovadora, els desenvolupadors que l’ofereixen i els facilitadors que participen en el procés de transferència de tecnologia i coneixement. El nou segell és una evolució de l’antiga xarxa TECNIO, creada al 2009 i que englobava fins ara centres tecnològics i grups universitaris catalans