Diari digital de la URV -

La investigació, coordinada per la Universitat de York del Regne Unit amb la participació d’investigadors de la Universitat Rovira i Virgili, ha posat en relleu el risc potencial de càncer entre els no fumadors – particularment els nens petits- exposats als gasos i a les partícules del fum de tabac dipositat en les superfícies de la llar. L’estudi, que s’ha fet en llars de Tarragona, manifesta que els riscos de l’exposició al tabac no acaben quan s’apaga una cigarreta, sinó que s’està en risc pel contacte amb superfícies i pols contaminats per gasos de combustió i partícules residuals . Fins ara, els riscos potencials de càncer per aquesta via d’exposició, que es coneix com fum de tercera mà (Thirdhand tobacco smoke (THS), en anglès), han estat molt poc estudiats i no s’han considerat en les polítiques de salut pública