Diari digital de la URV -

El programa CaixaImpulse, de l’Obra Social La Caixa, ha seleccionat un projecte de la URV, liderat per l’investigador Francisco Andrade. Hi destinarà 50.000 euros, formació a mida i altres avantatges per a la creació d’una empresa biotecnològica. El projecte, CreatSens, pretén desenvolupar un dispositiu compacte que permeti conèixer el funcionament correcte dels ronyons i detectar si hi ha cap malaltia renal