Diari digital de la URV -

Actualment es treballa intensament en la recerca de nous materials en un intent d’explotar fonts d’energia renovables, virtualment inexhauribles. El treball que ara es publica treu a la llum nous nanomaterials tridimensionals amb propietats fotoelectroquímiques per a la generació d’energia. L’estudi és fruit d’una col·laboració del grup MINOS (Microsistemes i Nanotecnologies per a l’Anàlisi Química) de la URV i la Universitat Tecnològica de Brno (República Txeca) i s’ha publicat a la revista Nano Energy

El grup de recerca BIOCENIT de la URV, liderat per l’investigador Robert Rallo, ha coordinat el projecte europeu MODERN, que ha desenvolupat eines per predir la toxicitat d’alguns nanomaterials mitjançant la simulació per ordinador, fet que suposa un pas més per evitar l’experimentació amb animals. A més, els investigadors han modificat alguns nanomaterials per fer-los menys perjudicials per a la salut sense que perdin les propietats