Diari digital de la URV -

Actualment es treballa intensament en la recerca de nous materials en un intent d’explotar fonts d’energia renovables, virtualment inexhauribles. El treball que ara es publica treu a la llum nous nanomaterials tridimensionals amb propietats fotoelectroquímiques per a la generació d’energia. L’estudi és fruit d’una col·laboració del grup MINOS (Microsistemes i Nanotecnologies per a l’Anàlisi Química) de la URV i la Universitat Tecnològica de Brno (República Txeca) i s’ha publicat a la revista Nano Energy

El grup de recerca MINOS (Microsistemes i Nanotecnologies per l’Anàlisi Química) de la URV, un dels grups que integren el Centre de Recerca EMaS, ha publicat nous resultats sobre la síntesi de nanomaterials inorgànics amb excel·lents propietats per detectar de gasos. Es tracta, d’una banda, de la creació d’una nova nanoestructura en tres dimensions que afavoreix l’obtenció de sensibilitats molt elevades. I de l’altra, han aconseguit la síntesi de nanofils d’òxid de tungstè amb els quals han permès desenvolupar sensors ultrasensibles i molt selectius a l’hidrogen pràcticament a temperatura ambient