Diari digital de la URV -

Amb motiu del procés participatiu del Pacte Nacional per la Llengua que impulsa el Govern de Catalunya, iniciem una sèrie d’articles d’opinió del professorat de la URV sobre la situació de la llengua catalana, per fomentar la reflexió i el debat. Natxo Sorolla, un dels autors de l’informe Un marc sociolingüístic igualitari per a la llengua catalana, obre la sèrie amb una anàlisi sociodemogràfica

Amb la guerra a Ucraïna s’han aplicat eines per aturar la desinformació, a vegades amb una legislació que pot esdevenir un precedent perillós, com prohibir l’activitat de diferents mitjans de comunicació. Enfront d’aquestes actituds cal generar recursos per a formar la ciutadania en l’àrdua tasca d’estar ben informats. Així ho defensa la professora Marta Montagut en aquest article

“Ni Putin és Hitler ni el partit Rússia Unida és un partit nazi. Ni el món del 2021 és el del 1939 o el del 1941. Però l’ús de la força militar per aconseguir fer realitat projectes d’expansió territorial ens retrotrau a aquesta Europa”. Article d’opinió de Joan Maria Thomàs, catedràtic d’Història Contemporània a la URV

El nou context enllaça sense pausa amb els efectes socials i econòmics provocats per la pandèmia. Per a les famílies més vulnerables, que van ser les més castigades per aquella crisi, ha estat un temps insuficient per recuperar els nivells adquisitius previs. Article d’opinió de Francesc Valls, codirector de la Càtedra d’Inclusió Social de la URV

Quan la pandèmia de la Covid-19 encara no està controlada, la guerra d’Ucraïna, que afavoreix l’amuntegament de persones, algunes d’elles segurament infectades, contribueix a incrementar la virulència del virus. Ho exposa en aquest article el professor Àlex Arenas, expert en xarxes complexes i en l’expansió de pandèmies