03/04/2020

La URV adaptarà l’avaluació dels graus i els màsters a la modalitat no presencial

Les classes acabaran segons el calendari previst però s'estén el període d'avaluació fins al 16 de juliol com a màxim per als estudiants que no poden seguir l'avaluació continuada i per a les assignatures que no es poden avaluar online

El Consell de Govern de la URV ha aprovat, en una sessió extraordinària, la modificació de la normativa i el calendari acadèmic de manera transitòria, per l’elevada possibilitat que el confinament s’allargui i que, en conseqüència, calgui acabar la docència en modalitat virtual.

Concretament, el professorat de grau i de màster haurà d’adaptar les activitats avaluatives a la modalitat no presencial, a excepció de quan això no sigui possible. En aquests casos, quan no es pugui fer l’avaluació online d’una assignatura per la seva naturalesa, hi haurà la possibilitat d’estendre el calendari ordinari fins al 16 de juliol, amb la hipòtesi que hi hagi un període per a l’avaluació presencial entre meitat de juny i meitat de juliol, si la situació ho permet.

Els canvis en el període d’avaluació també responen a les necessitats dels estudiants que no poden seguir l’avaluació continuada, de manera que se’ls garanteix el dret a fer una prova única en primera i en segona convocatòria. El període de la primera convocatòria finalitzarà com a molt tard el 16 de juliol i el de la segona convocatòria finalitzarà el 7 de setembre.

Encara que la modificació del calendari prevegi la possibilitat de fer avaluacions al juny i juliol, les classes finalitzaran en les dates previstes a la guia docent de les assignatures des de l’inici del curs. Això és perquè la flexibilització del calendari, que és orientatiu, pretén donar resposta a casos diversos i, en tot cas, els centres i els responsables acadèmics l’adaptaran en funció de les necessitats dels ensenyaments.

Pel que fa a les pràctiques curriculars, mentre duri l’excepcionalitat, i quan sigui possible perquè així ho facilita l’empresa o entitat d’acollida, les pràctiques presencials s’han de substituir per pràctiques virtuals o pràctiques mitjançant sistemes de teletreball. Ara bé, si la suspensió de les pràctiques presencials s’aixequés abans de tancar la primera i segona convocatòria, els centres haurien d’estudiar la viabilitat de fer-les.

Pel que fa als cursos de formació del Centre de Formació Permanent de la FURV, el Consell de Govern ha aprovat poder modificar les dates de finalització i els períodes d’avaluació per garantir la qualitat de l’ensenyament i que els estudiants puguin assolir la titulació.

A més a més, el Consell de Govern ha acordat no implementar el pagament per la reserva de plaça que havien de fer els estudiants que es volien matricular als màsters del curs 2020-21. Aquesta mesura, que garanteix l’admissió dels estudiants que compleixen els requisits, també s’ha adoptat per la situació d’excepcionalitat per la declaració de l’Estat d’Alarma.

Print Friendly, PDF & Email