6 desembre 2019

URV Activ@ - Diari digital de la Universitat Rovira i Virgili

Cerca avançada

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

El treball dels guardonats William G. Kaelin, Gregg L. Semenza i Peter J. Ratcliffe són un gran avenç en l’àmbit de l’epigenètica, el sistema de marcatge molecular de l’ADN que regula quins gens s’han d’activar o desactivar específicament en cada cèl·lula