03/03/2016

El programa ICREA Acadèmia 2015 reconeix tres investigadors més de la URV

El programa ICREA Acadèmia 2015, de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, ha reconegut tres investigadors de la URV. Són Montserrat Diéguez, del Departament de Química Física i Inorgànica —que ja havia estat distingida amb aquest reconeixement el 2009—; Josep Maria Poblet, del mateix departament, i Sergio Nasarre, del Departament de Dret Privat, Processal i Financer

D'esquerra a dreta: Montserrat Diéguez i Josep Maria Poblet -tots dos del Departament de Química Física i Inorgànica-, i Sergio Nasarre, del Departament de Dret Privat, Processal i Financer.

ICREA Acadèmia incentiva l’excel·lència investigadora del personal docent investigador doctor amb vinculació permanent a les universitats públiques catalanes. És un programa per reforçar la recerca del professorat que imparteix docència i que es troba en fase d’expansió de la seva activitat investigadora. amb Aquest reconeixement fomenta que aquestes persones es puguin dedicar a la recerca i d’aquesta manera retenir el talent investigador dins del sistema universitari de Catalunya.

Durant cinc anys, els investigadors reconeguts com a ICREA Acadèmia reben 16.000 euros bruts anuals i les universitats de l’investigador seleccionat, un cànon de 4.000 euros anuals per gestionar el programa i 20.000 euros anuals més, que es destinen a finançar preferentment la contractació de personal per rebaixar la tasca docent del premiat o ajudar-lo en accions relacionades amb la seva activitat de recerca.

La URV compta amb onze investigadors que tenen actualment aquesta distinció i des de la creació dels premis se n’han guardonat un total de quinze.

Els guardonats

Sergio Nasarre és catedràtic de Dret Civil a la URV, magistrat suplent a l’Audiència Provincial de Tarragona i membre del grup motor per a la redacció del Pla estatal d’habitatge 2013-16. Dirigeix la Càtedra d’Habitatge de la URV des que es va crear, el 2013, que té com a objectiu consolidar una plataforma estable en recerca, docència i transferència de coneixements en matèria d’habitatge des d’un punt de vista interdisciplinari i internacional. És la primera d’aquestes característiques a Catalunya i una de les primeres de l’Estat. Nasarre és investigador del Departament de Dret Privat, Processal i Financer i forma part de diversos grups d’investigació tant nacionals com estatals i internacionals. És doctor europeu en Dret i màster en Economia Immobiliària per la Universitat de Cambridge i des de 2008, acadèmic corresponent de la Real Acadèmia de Jurisprudència i Legislació. L’han convocat com a expert en temes d’habitatge i mercat hipotecari tant el Parlament de Catalunya com la Comissió Europea. És autor de diversos llibres, ha escrit més de 80 treballs científics i ha impartit més de 100 conferències en quinze països. Entre es seus camps d’investigació destaquen els de la propietat i dret immobiliari, mercat hipotecari, dret de danys i habitatge.

Montserrat Diéguez va estudiar Química a la URV, on va rebre el doctorat el 1997 treballant amb el grup de la catedràtica Carmen Claver. Després de passar per la Universitat de Yale com a estudiant postdoctoral, va tornar a la URV el 1999. Des del 2011 és catedràtica de Química Inorgànica. Ha participat en més de 40 projectes de recerca en el camp de la química organometàl·lica, la síntesi estereoselectiva, la catàlisi asimètrica i els metal·loenzims. És autora de més de 130 articles en revistes científiques i tretze capítols de llibres. Va obtenir la distinció de la Generalitat de Catalunya per a la promoció de la recerca universitària l’any 2004 i la beca d’intensificació de la recerca de la URV el 2008. Els seus principals interessos de recerca se centren en el disseny sostenible, la síntesi i selecció de catalitzadors quirals altament actius i selectius per a les reaccions d’interès en la indústria nanotecnològica, farmacèutica i biològica. Diéguez, investigadora del  Departament de Química Física i Inorgànica, ja havia estat guardonada amb el premi ICREA Acadèmia el 2009.

Josep Maria Poblet és professor i investigador, i dirigeix el Departament de Química Física i Inorgànica de la URV. És llicenciat en Química per la UB (1979)  i des del 2001 és catedràtic de Química Física i director des de 2009 del grup de recerca consolidat Química Quàntica de la URV. Ha estat investigador visitant a les universitats d’Emory (2004), Estrasburg (2006) i Jacobs, Bremen (2008). Els seus temes de recerca se  centren en la modelització computacional de nanosistemes amb l’objectiu de comprendre fenòmens  conceptuals com els mecanismes de formació d’estructures moleculars complexes a partir d’entitats més elementals, o les propietats de nanocàpsules de carboni formades en reactors a temperatures molt altes. S’interessa també per processos més aplicats i de gran importància en la societat actual, com les reaccions catalitzades per llum visible per a la transformació, per exemple, de CO2, l’oxidació d’aigua, o la formació d’H2, entre altres. Ha publicat més de 200 articles de recerca i ha dirigit 15 tesis doctorals. L’any 2012 va rebre el premi Bruker de la Reial Societat Espanyola de Química d’investigació en química física i va rebre el títol de professor distingit de la URV el 2014. Juntament amb Laia Vilà va ser nomenat vallenc de l’any 2015 per una investigació sobre dispositius de memòria flaix.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*