Diari digital de la URV -

Set investigadors de la URV es troben a la llista dels 500 més citats (índex h), a partir de dades del Google Scholar Citations i, d’aquests, el catedràtic destaca entre els 100 primers

El programa ICREA Acadèmia 2015, de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, ha reconegut tres investigadors de la URV. Són Montserrat Diéguez, del Departament de Química Física i Inorgànica —que ja havia estat distingida amb aquest reconeixement el 2009—; Josep Maria Poblet, del mateix departament, i Sergio Nasarre, del Departament de Dret Privat, Processal i Financer

La distinció s’ha concedit de forma conjunta al director del Departament de Química Física i Inorgànica de la URV, Josep M. Poblet, i a Laia Vilà, que va formar part del mateix departament fins l’any 2011, en què va incorporar-se a la Universitat de Glasgow com a investigadora postdoctoral. Els premis s’han atorgat en una gala celebrada el 20 de juny al Centre Cultural de Valls, en el marc de la 32a edició de la Nit de Premis de Valls