10/07/2019

Un projecte europeu treballa per professionalitzar i visibilitzar la feina dels cuidadors a domicili

La URV participa del projecte Value Plus, que proposa la certificació dels cuidadors familiars a través de crèdits europeus per professionalitzar-los i blanquejar la seva tasca

Homogeneitzar els processos de certificació professional dels cuidadors a domicili entre diferents països Europeus i blanquejar la seva tasca són alguns dels objectius Value Plus (Validating Learning Outcomes of caregivers in Europe). Es tracta d’un projecte europeu en el que participa la Universitat Rovira i Virgili i que dimarts 9 de juliol va reunir una cinquantena de persones al campus Catalunya per assistir a la conferència final. El projecte, en el que també hi participen institucions i associacions d’Itàlia -que el lidera- França i Romania, ha desenvolupat durant dos anys una sèrie de metodologies i eines per estandarditzar els criteris de certificació professional que els diferents països utilitzen per acreditar els cuidadors familiars.

“El projecte sorgeix per donar solució a una problemàtica social comú a tot Europa davant l’envelliment de la seva població, que és la manca de professionalització dels cuidadors a domicili i el mercat laboral negre que existeix”, explica Rosalía Cascón, investigadora del grup de recerca en Anàlisi Social i Organitzativa, del Departament de Gestió d’Empreses de la URV, i membre del projecte. Actualment molta de la feina de cures a persones grans i dependents en domicilis es realitza “en negre” per persones que no disposen de cap títol que acrediti les seves competències per fer aquesta feina amb qualitat.

Una cinquantena de persones han assistit a la conferència final del projecte, al campus Catalunya.

Una altra de les problemàtiques detectades és que cada país fa un procés de certificació diferent per reconèixer les competències d’aquest col·lectiu. “En aquest projecte hem treballat per a que, a través de crèdits ECVET (Sistema Europeu de Transferència de Crèdits per a l’Educació i la Formació Professional), un cuidador que es certifica en un país, pugui treballar amb la mateixa certificació o títol en un altre país Europeu, facilitant així la mobilitat de treballadors a l’Espai Europeu”, afegeix Cascón. La disparitat de criteris actual impedeix la mobilitat dels treballadors, que veuen com la seva feina no està reconeguda si canvien de país.

En aquest sentit, durant dos anys s’ha treballat en comparar les vies de formació, reconeixement i validació dels proveïdors d’assistència domiciliària de cada país involucrat en el projecte. Com a resultat, s’ha proposat un sistema estandarditzat de transferència de crèdits per a l’educació i formació professional que permeti, d’una banda, augmentar la qualitat dels serveis de cura familiar i, de l’altra, facilitar la seva mobilitat internacional.

A la conferència final del projecte van participar treballadors, formadors, institucions i investigadors que van posar en comú les seves experiències per buscar solucions a dificultats que es troben en l’exercici de la seva tasca.

El projecte Value Plus iniciarà ara una fase d’experimentació al llarg dels propers sis mesos, en què es posarà a prova aquest nou sistema d’acreditació en els països socis del projecte.

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*