Diari digital de la URV -

Totes les notícies de "Departament d’Estudis Anglesos i Alemanys"

Ho confirma un experiment d’investigadores de la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Tromsø -Universitat de l’Àrtic de Noruega i la Universitat Noruega de Ciència i Tecnologia, que proposen un nou enfocament en el debat sobre els avantatges i desavantatges del bilingüisme: un bon rendiment en un camp lingüístic implica menor precisió o velocitat i viceversa