15/11/2018

La URV capta un 10% més d’estudiants de nou accés que el curs passat

Un total de 3.130 persones han començat aquest curs un grau a la Universitat Rovira i Virgili, que és la universitat pública catalana que ha registrat un major increment

La demanda per estudiar un grau a la URV com a primera opció ha estat aquest curs un 16% superior a la del curs 2017-18, amb un total de 3.672 persones. Finalment, però, els estudiants de nou accés que s’han matriculat ha augmentat un 10%. Són 3.130 estudiants que han cobert les places que s’oferien. De fet, la URV ha estat la universitat pública catalana que ha registrat un increment més gran de la demanda. No obstant això, la matrícula en els diferents cursos de grau ha crescut un 1%, de manera que el nombre total d’estudiants de grau és de 11.362.

Aquest creixement del nombre d’estudiants de nou accés s’explica, en part, per l’increment de la matrícula a les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) i del nombre d’aprovats. Aquest fet s’ha produït a totes les demarcacions, però més especialment a Girona i a Tarragona, on s’està per sobre de la mitjana catalana. Això també ha fet que el pes dels estudiants que accedeixen a la URV a través de les PAU hagi passat del 59%, el curs 2017-18, al 65% aquest curs. En canvi, es manté el pes dels estudiants que accedeixen a la URV a través de Cicles Formatius de Grau Superior, i disminueix el pes dels estudiants procedents de les PAU amb estudis començats. Tot això també fa que la proporció dels nous estudiants que estudien i treballen a la vegada disminueixi (el 2017-18 eren el 36%, i aquest curs, el 20%).

Els graus de nova implantació també han contribuït a fer créixer l’interès pels estudis de la URV. De fet, l’oferta de nous graus per aquest curs ha aportat 240 estudiants, que suposen el 7,7% del total d’estudiants de nou accés. El grau d’Història i Història de l’Art i Arqueologia i el grau de Gestió de Turisme i Hoteleria han estat els més demandats dels set nous graus i han cobert totes les places que s’oferien. Destaquen també el doble grau d’Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris i Tècniques de Bioprocessos Alimentaris, el grau de Tècniques de Desenvolupament d’Aplicacions Web i Mòbils i el grau de Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat. De fet, el 59% dels estudiants afirmen que la seva elecció dels estudis està motivada per l’interès en el contingut i el 30% per les expectatives professionals.

La Universitat té la intenció de créixer en nombre d’estudiants procedents d’altres demarcacions, per la qual cosa treballa en col·laboració amb centres adscrits.

Creix la demanda pels estudis de màster

D’altra banda, els estudis de Màster Universitari també han tingut un increment de la demanda prou important: el nombre d’estudiants de nou accés ha crescut un 12% aquest curs 2018-19 respecte del passat, doblant la taxa de creixement del curs anterior. Aquest increment s’ha reflectit en el nombre total d’estudiants de màster, que suposa un 9,2% més respecte de fa un any. Així, gairebé 1.500 persones estan cursant actualment un màster a la URV.

És remarcable el perfil dels estudiants de màster, que progressivament es va internacionalitzant: els estudiants estrangers de nou accés ja representen gairebé un terç del total, i la tendència és que aquesta xifra continuï augmentant. La seva procedència és majoritàriament d’Amèrica Llatina (48%), Àsia (18%) i Europa (13%).

L’interès pels màsters universitaris de la URV ha fet que la demanda d’alguns d’ells hagi crescut exponencialment, com és el cas del màster en Investigació en Ciències de la infermeria, el màster en Emprenedoria i innovació i el màster en Dret de l’empresa i de la contractació, entre molts d’altres. Aquest curs també s’han posat en funcionament quatre noves titulacions: Mecànica de fluids computacional, Tecnologies del vehicle elèctric, Dret de l’administració pública i Innovació en la intervenció social i educativa.

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*