Diari digital de la URV -

Investigadors de la URV i de l’IISPV han descobert que les persones amb obesitat no només acumulen glicogen als músculs i al fetge, com la resta de persones, sinó que també l’emmagatzemen als adipòcits, les cèl·lules que formen el greix corporal. Com a conseqüència, aquestes cèl·lules del greix no fan correctament la seva funció i la persona desenvolupa resistència a la insulina, que pot acabar originant diabetis del tipus 2. Aquesta ruta metabòlica, descrita per primera vegada, situa el glicogen com un nou actor dins la patologia de l’obesitat

Trobar biomarcadors a la sang que permetin predir quina serà la resposta dels tumors de boca, faringe, laringe i glàndules salivals (que s’estudien a l’oncologia de cap i coll) als diferents tractaments possibles és l’objectiu d’un estudi del Servei d’Otorinolaringologia de l’Hospital Joan XXIII, l’IISPV i la URV. El primer d’aquests marcadors que s’ha descobert s’anomena TWEAK i té a veure amb la inflamació. Gràcies a aquesta investigació els metges podran, potencialment, determinar quin és el tractament idoni per a cada tumor, augmentant la supervivència i la qualitat de vida dels pacients. Els primers resultats s’han publicat a la revista European Archives of Oto-Rhino-Laryngology. L’estudi és el primer en el seu àmbit fet íntegrament amb pacients del Joan XXIII.