Diari digital de la URV -

Va suggerir també la introducció de fàrmacs als porus de materials de sílice mesoporosa per aconseguir l’alliberament controlat de fàrmacs, la qual cosa va permetre obrir un nou camp terapèutic i de recerca. La Facultat de Química va proposar la catedràtica de Química Inorgànica de la UCM per formar part del claustre de doctors de la URV amb motiu dels 50 anys dels estudis de Química a Tarragona